W klasy gra się małym kamykiem, który popycha się czubkiem buta [...].
Julio Cortazar "Gra w klasy"

Administratorem udostępnionych przez Państwa danych osobowych jest Serenissima Biuro Tłumaczeń Katarzyna Antoniewicz, z siedzibą we Wrocławiu  przy ul. Wojrowickiej 10a/8, NIP 898 001 72 25, REGON 932964759.

Kontakt z administratorem: katarzyna.tlumacz@gmail.com.

Podanie przez Państwa danych osobowych zawierających imię, nazwisko (nazwę w przypadku przedsiębiorstw), adres pocztowy zawierający ulicę, numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto, a także numer NIP w przypadku przedsiębiorstw, jest dobrowolne.

Państwa uprawnieniem jest dostęp do własnych danych osobowych, możliwość ich sprostowania, aktualizacji lub żądania usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania czy profilowania. Jednakże Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu obsługi i realizacji zawartej umowy i przechowywane wyłącznie przez okres prawem przewidziany. W przypadku odmowy ich podania oraz braku zgody na ich przetwarzanie zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane.

Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane w żaden inny sposób, nie są również przekazywane innym podmiotom poza przewoźnikiem realizującym dostawę. Dane osobowe mogą również zostać udostępnione organom państwa w sytuacjach szczególnych przewidzianych przez obowiązujące prawo.

Zmiana polityki prywatności może nastąpić w przypadku zmiany obowiązującego prawa lub gdy zostanie wprowadzony wyższy od minimalnego zakres ochrony powierzonych danych osobowych. O takiej zmianie Klienci zostaną powiadomieni poprzez ogłoszenie na stronie www.wydawnictwoserenissima.pl lub www.tlumaczeprzysiegli.eu rewizji polityki prywatności.