W klasy gra się małym kamykiem, który popycha się czubkiem buta [...].
Julio Cortazar "Gra w klasy"

Polityka prywatności

Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji złożonego zamówienia. W przypadku odmowy ich podania oraz braku zgody na ich przetwarzanie zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane.

W każdej chwili macie Państwo uprawnienie do dokonania aktualizacji lub usunięcia swoich danych osobowych.

Administratorem danych osobowych portalu www.wydawnictwoserenissima.pl oraz www.ksiazkaodwydawcy.pl jest:

Serenissima Biuro Tłumaczeń Katarzyna Antoniewicz
ul. Wojrowicka 10a/8, 54-434 Wrocław

Zbiór danych został zarejestrowany u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 14 grudnia 2016 r.

Państwa dane osobowe zawierające imię, nazwisko (nazwę w przypadku przedsiębiorstw), adres pocztowy, tj. ulicę, numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto, a także numer NIP w przypadku przedsiębiorstw są wykorzystywane wyłącznie do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki; adres e-mail wykorzystywany jest wyłącznie do korespondencji związanej z realizacją zamówienia; numer telefonu wykorzystywany jest wyłącznie w celu realizacji dostawy zamówienia (jeśli niezbędny) bądź w sytuacjach wyjątkowych wymagających pilnego kontaktu Sprzedawcy z Kupującym.

Podane przez Państwa dane są przetwarzane wyłącznie przez Serenissima Biuro Tłumaczeń Katarzyna Antoniewicz. Nie są one wykorzystywane w żaden inny sposób, nie są również przekazywane innym podmiotom poza przewoźnikiem realizującym dostawę.

Dane osobowe zostaną udostępnione organom państwowym w sytuacjach szczególnych, przewidzianych przez obowiązujące prawo.

Zmiana polityki prywatności może nastąpić w przypadku zmiany obowiązującego prawa lub gdy zostanie wprowadzony wyższy od minimalnego zakres ochrony powierzonych danych osobowych. O takiej zmianie zostaniecie Państwo powiadomieni za pośrednictwem niniejszej strony internetowej na co najmniej 30 dni od daty wprowadzenia nowej polityki prywatności.

W przypadku pytań czy wątpliwości dotyczących polityki prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, a także woli aktualizacji lub usunięcia Państwa danych osobowych, jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: serenissima.wydawnictwo@gmail.com.

Powrót