W klasy gra się małym kamykiem, który popycha się czubkiem buta [...].
Julio Cortazar "Gra w klasy"

Kupujący może złożyć reklamację dotyczącą zawartej ze Sprzedawcą umowy na adres e-mail: wydawnictwo.serenissima@gmail.com lub w formie pisemnej na adres pocztowy Sprzedawcy: Serenissima Biuro Tłumaczeń Katarzyna Antoniewicz, ul. Wojrowicka 10a/8, 54-434 Wrocław. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

 

– imię, nazwisko, adres pocztowy i adres e-mail Kupującego,

– datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

– przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

– wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,

– w przypadku otrzymania uszkodzonego produktu – zdjęcie obrazujące uszkodzenie.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje będą tego wymagać, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwróci się pisemnie do Składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Reklamacja zostanie rozpoznana przez Sprzedającego w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania kompletnej informacji w sprawie tejże reklamacji.

Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na podany przez Kupującego adres e-mail bądź adres pocztowy.

Odstąpienie od umowy

Przy zakupie niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową dokonanym przez Konsumenta na podstawie Ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w tej Ustawie. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu, w którym Konsument bądź osoba trzecia inna niż przewoźnik, która pod adresem doręczenia wskazanym przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem oświadczenia odstąpieniu od umowy na adres pocztowy: Serenissima Biuro Tłumaczeń Katarzyna Antoniewicz, ul. Wojrowicka 10a/8, 54-434 Wrocław. Termin odstąpienia od umowy zostanie dochowany jeśli przed jego upływem zostanie wysłana informacja o wykonaniu przysługującego Konsumentowi prawa do odstąpienia od umowy.

Po otrzymaniu takiego oświadczenia do Konsumenta zostanie bez zwłoki przesłane potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.

Na skutek odstąpienia od umowy Konsumentowi zostaną zwrócone wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego.
Zwrot płatności zostanie dokonany w takiej samej formie jaka została użyta przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

Zwrot płatności może zostać wstrzymany do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiedzialność Konsumenta ogranicza się do zmniejszenia wartości rzeczy wynikającego z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

UWAGA! Przesyłki ze zwracanymi lub reklamowanymi produktami należy wysyłać pocztą poleconą nie doliczając kwoty pobrania. Przesyłki z płatnością za pobraniem zostaną odesłane do nadawcy na jego koszt.

 

 

Pobierz:

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

FORMULARZ REKLAMACYJNY